APLIKACE FOREM

Taiji Quan obsahuje 13 bojových myšlenek, technik, které můžeme hledat v jednotlivých formách sestav, Tui Shou a San Shou. Těchto 13 technik může být více méně projeveno nebo skryto v nesčetných formách Taiji Quan.

8 technik rukou

4 přímé techniky rukou


1. Peng (ward off) Odvrácení (odpružení, odražení)
V technickém smyslu je Peng energií, která se podobá vztlaku a je schopna podpírat váhu (stejně jako měkká a kapalná voda je schopna podpírat mohutnou loď). Rovněž síla podobná pružnosti velkého gymnastického balonu, která dokáže odpružit přicházející sílu. V širším slova smyslu může být energie Peng aplikována do celého těla. Jedná se o energii vznikající správnou pozicí / propojením a relaxací těla, která dává bojovníkovi Taiji Quan elastičnost a pružnost nutnou k boji.


2. Lu (roll back) Odvalení vzad (stažení, svinutí)
Odvalení vzad je energie, která přesměruje přicházející sílu okolo těla a vzad (jako otočné dveře, nebo kolo, které při tlaku rotují okolo své osy).


3. Ji (press) Stlačení (stisknutí, protlačení, tlačení)
Stlačení je síla, která se v rychlém pulsu odrazí od země a odhodí protivníka od těla (jako kámen odrážející se od napjaté blány bubnu).


4. An (push) Strčení (zatlačení, odstrčení)
Strčení je síla, který stlačuje protivníka dolů (jako síla, kterou při vylézání z bazénu vytáhnete svoje tělo z vody vzepřením se o okraj).


4 šikmé techniky rukou


5. Cai (pull) Škubnutí (tah, stržení)
Škubnutí je náhlá, dolů a vzad směrovaná síla (jako při utrhnutí jablka ze stromu).


6. Lie (split) Roztržení (rozdělení)
Roztržení je energie "rotace" (dvě síly aplikované rovnoběžně, ale v opačném směru, které způsobí rotaci okolo středu); je to energie, která je generovaná když otáčíme volantem oběma rukama.


7. Zhou (elbow) Úder loktem
Loket je síla "Odražení" celého těla nasměrovaná do lokte (jako když máte plné ruce a přibouchnete dveře od auta loktem).


8. Kao (shoulder, body stroke) Úder ramenem (úder tělem)
Úder tělem je síla celého těla vyjádřená skrz nějakou část trupu, většinou rameno (jako při vyrážení dveří tak, že do nich vrazíme ramenem).


5 technik nohou


9. Ťin-pu Krok vpřed


10. Tchuej-pu Krok vzad


11. Cuo-ku Levý střeh


12. Jou pchan Pravý střeh


13. Čung-ting Středová rovnováha