CVIČENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021


V souvislosti s omezeními nařízenými vládou má naše cvičení nucenou pauzu až do odvolání. Na cvičení se pokusíme navázat, jakmile budou rozvolněna opatření, kterým budeme moci jako jednotlivé cvičební skupiny vyhovět. Vývoj situace průběžně sleduji. I vy, prosím, občasně monitorujte zde na stránkách aktualizace.  


Jak je to aktuálně s nařízením / opatřeními během cvičení?

Nově platná opatření, tj. povinnost mít roušku v budovách, se netýkají sportující veřejnosti (tj. cvičící osoby v době tréninku / cvičení). Cvičit tedy můžete bez roušky. Ve společných prostorách (chodba, šatna, toalety...) používejte roušky. Pro koho z vás je to možné, můžete využít možnosti převléknout se do věcí na cvičení již doma, v práci, atd. Šatny lze využít postupně tak, aby nedocházelo k hromadění osob. Na toaletách / umývárnách si umyjte a desinfikujte ruce. Před a v průběhu cvičení prosím cvičence o aktivní pomoc s větráním (s sebou šátek na krk, sportovní mikinu, v příp. citlivosti na větrání). 

Pokud se necítíte dobře či jevíte i počínající známky nemoci, nebo máte o tomto pochybnost, nechoďte cvičit. Od ostatních účastníků dodržujte rozestupy alespoň 1,5 metru během cvičení. V šatnách a na chodbách rozestupy dle možností a s rouškami.

Na cvičení vždy mějte s sebou připravené:

Vlastní tužku k prezentaci, kapesní desinfekci, příspěvek na cvičení, přezůvky do tělocvičny, pití.

Dle nových pravidel platných pro případné uvalení karantény od úterý 15.9.2020 platí, že při našem cvičení nepodstupujete (ani v případě C-19 pozitivity kohokoliv z nás) tzv. rizikový kontakt. Mám potvrzeno od lékaře, který aktualizaci vysvětluje, cituji:

"Nikdo nemusí do karantény, pokud byl vzájemný kontakt bližší 1.5 m s rouškou (všechny situace mimo cvičení). V případě cvičení pak bližší 1.5 m bez roušky, ale kratší než 15 min. Nebo bez roušky, ale dál než 1.5 m bez časového omezení. Týká se to cvičení, protože se nepředpokládá, že u toho bude někdo řvát, nebo zpívat. Tedy trvá-li cvičení v tělocvičně 60 minut a při samotném cvičení jsou lidi bez roušek ve vzdálenostech min. 1,5 metru, není možné považovat kontakt s případně C-19 pozitivním za rizikový a není možné, dle současných pravidel, uvalit karanténu." Milí přátelé, vážené nové cvičenky, noví cvičenci,

děkuji za váš zájem o cvičení. Nový školní rok bude po organizační stránce tak trochu jiný. 

Dovolte mi seznámit vás se situací:

Jak asi víte, v březnu 2020 byla naše možnost pravidelně cvičit, zvláštními událostmi tohoto roku jangové kovové krysy, násilně přerušena. Jarní semestr byl nakonec v rozmezí dubna až června dokončen a plně nahrazen všem cvičencům on-line formou. Pro mě nesmírně vyčerpávajícím způsobem, na úkor všech ostatních věcí, rodiny, spánku... Zcela vážně jsem uvažoval, že se po 20 letech lektorování vzdám této činnosti organizování pravidelných cvičení, kterou dělám skutečně ze srdce rád. A která, věřím, naplňuje i vás, zdravím, vitalitou, dobrým pocitem, energií a povznesenou náladou, která se často překlápí i do společné legrace. Uvažoval jsem zůstat již trvale u výuky a cvičení pouze formou občasných víkendových seminářů a u své práce fyzioterapeuta. Přemýšlejíc přitom, zda všechny vzniklé komplikace vůbec mám zapotřebí, neboť i za normálního stavu je všech organizačních věcí okolo až příliš. 

Díky vaší podpoře a průběžné zpětné vazbě jsem se v srpnu rozhodl, že tomu dám ještě příležitost a živé cvičení od září 2020 spustím a uvidím, jak vše během podzimu a zimy půjde a bude fungovat nebo nebude. A uvidí se... Vím jistě, že bych nerad opakoval zkušenost z jara a děkuji vám, že tak pochopíte několik, snad dočasně - nevím, zavedených organizačních změn pro naše cvičení, aby se nakonec vůbec mohlo uskutečnit. 

Jistě jste postřehli, že necvičíme ve vlastních prostorách, ale v prostorách školních tělocvičen. Během našeho cvičení, zejména během podzimu / zimy může nastat, jak si jistě uvědomujete intenzivní mediální masáží, celá řada šílených situací: 

 • školy ve kterých cvičíme mohou jít do karantény, omezit či ze dne na den uzavřít provoz pro veřejnost
 • do karantény může spadnout cvičební skupina jako celek včetně lektora
 • do karantény se můžete snadno dostat vy osobně s rodinou, já - jako lektor, fyzioterapeut, rodič atd.

V každém případě je třeba počítat s variantou, že cvičení může být opět kdykoliv ze dne na den opět přerušeno na kratší, delší či zcela neurčitou dobu. Možná jsou i jiná omezení a opatření zavedená během cvičení. Jsem potěšen, že i přes to všechno do toho chcete spolu se mnou jít.

Toto vše jsou důvody, které mě vedou k dočasným organizačním úpravám níže a které nyní jistě plně chápete:

 1. Příspěvek na cvičení se bude hradit v hotovosti před každou jednotlivou lekcí. Je dobrovolný a v libovolné výši. Věřím, že to nakonec i uvítáte, protože tak můžete hradit jen lekce na kterých skutečně budete přítomni. Každý může být nemocen, mít absenci, karanténu, nepřijde když se necítí - s ohledem na ostatní. Jen s organizací cvičení mám opravdu nemalé měsíční náklady, starosti a mnoho desítek hodin vloženého času do příprav. Přesto bych rád v této podivné době umožnil formu dobrovolného příspěvku v libovolné výši namísto předem fixně stanovené částky za celý semestr.  Tai-či a čchi-kung jsou založené na monádě jin - jang. Tedy člověk dostane, přijme, něco je mu umožněno (jin) / dá, ocení, přispěje na náklady a věnovaný čas (jang). 
 2. Jakákoliv forma úhrady cvičení dopředu tedy výjimečně není možná. Např. úhrada fakturou, příspěvkem od zaměstnavatele, od pojišťovny atd. Motivy a situace jsou dostatečně vysvětleny výše - v případě nuceného přerušení na dobu kratší, delší či neurčitou by nebyla možnost jak a kdy předplacený kurz v nejisté budoucnosti této šílené doby nahradit. 
 3. Cvičení není rozděleno na semestry, jak jste zvyklí. Proto není ani určen přesný počet lekcí našeho cvičení. Prostě budeme ve školním roce cvičit jak to půjde, dokud to půjde, dokud vás to bude bavit, pokud vše bude fungovat. A samozřejmě pokud živé lekce uhradí náklady, práci kolem vší organizace, příprav a vložený čas mě jako lektora, který jsem si pro vás v týdnu vyhradil, abych vás mohl provádět cvičením a který bych jinak věnoval práci fyzioterapeuta s jednotlivými klienty.
 4. Přihlášení a účast na 2 různá cvičení v týdnu jedním zájemcem není možná. (Řadíte-li se mezi 5 letitých pokročilých cvičenců tchaj-ťi, kteří to takto měli v uplynulých školních letech, kontaktujte mě obratem mailem co s tím.) 
 5. Před každou lekcí uděláme rychlou, vychytanou a naprosto nezatěžující prezentaci přítomných. Školy to po nás kvůli momentální situaci vyžadují. Nikomu, kdo není řádně přihlášen a dopředu nahlášen lektorem jako účastník cvičení, nebude na vrátnici umožněn přístup do objektu.
 6. Budete-li mít (nebo chystáte-li) absenci účasti 3x v pořadí ihned za sebou, omluvte se prosím SMS nebo mailem s informací, zda vám dále držet místo. Pokud nedáte vědět ihned po 3. absenci v pořadí, nejpozději do následujícího dne, předpokládá se váš další nezájem o cvičení a vaše místo bude nabídnuto někomu z náhradníků. Neomlouvejte se, prosím, pro jednu nebo dvě absence, to je v pořádku a může se to za nastalé situace reálně každému stát.
 7. Přihlásí-li se na některé z nabídnutých cvičení nízký, nedostatečný / nižší než minimální počet zájemců potřebný pro jeho běh, mohou být obsah a téma tohoto cvičení ("kurzu") ihned v začátku nebo kdykoliv v průběhu školního roku změněné.  A to ve prospěch cvičení o které je zájem např. z řad náhradníků, kteří se nedostali na cvičení o které je větší zájem. Totéž je vyhrazeno, poklesne-li v průběhu školního roku počet účastníků cvičení opakovaně v té které skupině pod minimální potřebný počet. Konkrétní cvičení tedy kdykoliv může být i zcela ukončené pro nízkou účast. 
 8. Přihlášení je opět možné pouze on-line přihláškou. Není možné telefonicky, SMS či prostým mailem. Každý zájemce se musí přihlásit svým vlastním mailem - není možné na jeden mail přihlásit více účastníků, přihlášení by neproběhlo úspěšně. V přihlášce dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů, s podmínkami a prohlášením vlastní odpovědnosti každého jednotlivého účastníka a že je vám 18+. Po odeslání formuláře následujte přehledné instrukce, tedy POZOR - nestačí pouze odeslat formulář! Během chvíle (max. do 5 minut) vám automaticky přijde do hromadné složky e-mailů zpráva od Tomáš Bezděk, kterou otevřete a jednoduše kliknutím potvrdíte souhlas - odkaz v ní. Během 1 - 2 dnů, jakmile se dostanu k mailu a ručně se proberu pořadím došlých přihlášek, vám pošlu již neautomatizované potvrzení (v případě plného stavu pak zamítnutí) vašeho místa na cvičení. Místo tak máte rezervované do 1. lekce. Nedostavíte-li se na 1. úvodní lekci kde proběhne úvodní prezentace přihlášených, prosím, omluvte se předem, aby vám rezervace místa, kterou máte jen do 1. lekce, nepropadla. 
 9. Přihlásíte-li se po naplnění limitu té které skupiny, budete veden(a) jako náhradník v pořadí o čemž budete vyrozuměn(a). Uvolní-li se v průběhu školního roku místo, sami vás kontaktujeme a volné místo nabídneme. Díky nařízením lze do každé skupiny letos zařadit skutečně jen konkrétní a striktně limitní počet cvičenců a nic se s tím udělat z mé strany nedá.
 10. Vaše dotazy na možnost on-line kurzu: On-line kurz čchi-kung / tai-či pro úplně nové zájemce by byl spuštěn pravděpodobně jen v případě dlouhodobějšího výpadku živých cvičení. Tj. v případě mimořádné situace, zavření (karanténa) škol, karanténa lektora apod. O této případné možnosti a bližších informacích jako je cena a obsah on-line kurzu byste pak byli informováni na hlavní straně www.


Pokud jste se seznámili s organizačními informacemi výše

akceptujete je a je vám 18+

nic nebrání tomu abyste si níže vybrali některé ze cvičení a přihlásili se


CVIČENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021:

Všechna cvičení vede od roku 2001 fyzioterapeut Tomáš Bezděk 


Rozvrh cvičení zůstává stejný jako v minulém školním roce. 

Stálým cvičencům doporučuji vyplnit přihlášku do stejné skupiny časem a místem, ve které jste praktikovali minulý školní rok, resp. těsně před C-19. Za předpokladu, že je volná kapacita. 

Účast v minulém školním roce neznamená automatickou rezervaci místa v novém školním roce. 

Pochopitelně je ve všech případech třeba vždy vyplnit přihlášku pro nový školní rok. Po naplnění kapacity lze být jedině náhradníkem.


Přihlášku najdete po rozkliknutí zvoleného cvičení až dole na stránce

Nezletilého účastníka nelze přihlásit a přijmout, cvičení jsou určena různým věkovým kategoriím 18+ až ??? 

Akutní respirační onemocnění je vždy jednoznačnou překážkou účasti (kašel, teplota, bolest v krku, bolest hlavy...) 

Výrazné pohybové omezení (např. nemožnost dobré volné chůze bez opory) může být překážkou účasti START CVIČENÍ V ZÁŘÍ 2020 (začínáme čtvrtkem 17.9.2020)


PONDĚLNÍ CVIČENÍ: 

startuje 21.9.2020 v 19.00 a 20.00, příspěvek na cvičení: viz organizační informace výše

ÚTERNÍ CVIČENÍ: 

startuje 22.9.2020 v 18.00, příspěvek na cvičení: viz organizační informace výše

STŘEDEČNÍ CVIČENÍ: 

startuje 23.9.2020 v 19.00 a 20.00, příspěvek na cvičení: viz organizační informace výše

ČTVRTEČNÍ RANNÍ CVIČENÍ: 

startuje 17.9.2020 v 8.00, příspěvek na cvičení: viz organizační informace výše

Ranní cvičení bude probíhat do poloviny ledna 2021. Zda bude toto čtvrteční ranní cvičení pokračovat od února dál zatím není jisté.

ČTVRTEČNÍ PODVEČERNÍ CVIČENÍ: 

startuje 17.9.2020 v 18.00, příspěvek na cvičení: viz organizační informace výše


PŘIHLÁŠKY

A VÍCE INFORMACÍ O JEDNOTLIVÝCH CVIČENÍCH:

Přihlášku najdete po rozkliknutí níže zvoleného cvičení vždy až dole na stránce 

Všem stálým cvičencům doporučuji volit a vyplnit přihlášku do stejné skupiny časem a místem, ve které jste praktikovali minulý školní rok, resp. těsně před C-19. Za předpokladu, že je volná kapacita. 

V příp. Tai-či (zvláště pokud jste teprve nacvičovali 9 forem) je třeba vše postupně zkontrolovat, zopakovat a klidně si nechat vše vysvětlit znovu úplně od začátku. Lepší klidně další školní rok v klidu zopakovat vše co již máte pocit že znáte a užívat si to, než špatně odhadnout své možnosti a hnát se za novými formami a nestíhat. Zvlášť v tomto nejistém podivném čase... 

"Doporučuji upevňovat základy, kořeny, počkat s růstem... jestli mi rozumíte..."