INFORMACE O JARNÍM SEMESTRU

Jarní semestr pro stávající účastníky všech kurzů plynule obsahově navazuje na semestr podzimní a bude probíhat takto:

PONDĚLNÍ KURZY - start 11.2.2019, ukončení 10.6.2019

16 lekcí, kurzovné 1.360,- Kč se hradí 11.2.2019

ÚTERNÍ KURZ - start 12.2.2019, ukončení 11.6.2019

17 lekcí, kurzovné 1.440,- Kč se hradí 12.2.2019

STŘEDEČNÍ KURZY start 6.2.2019, ukončení 12.6.2019

16 lekcí, kurzovné 1.360,- Kč se hradí 6.2.2019

ČTVRTEČNÍ KURZY - start 31.1.2019, ukončení 13.6.2019

18 lekcí, kurzovné 1.500,- Kč se hradí 31.1.2019

Při účasti na dvou kurzech v týdnu opět sleva 300,- Kč na druhý kurz. Např. kombinace Tai-či a Čchi-kung.

V průběhu ledna se můžete zapsat na pokračování výuky v jarním semestru osobně přímo na lekci svého kurzu.

JSTE NOVÝ ZÁJEMCE O CVIČENÍ?

Poptejte se na aktuální stav volných míst na taoist@seznam.cz nebo přes kontaktní formulář. Případně pište SMS 603 782 721 (nevolejte). Zavolám vám po Vaší SMS nazpět jakmile to nejdřív půjde.

Vůbec nečekejte na září 2019 ani na "start" kurzů v pololetí, přidejte se co nejdříve! Čím dříve nastoupíte, tím méně vám toho uteče :-). Semestry jsou totiž pro stávající cvičence odděleny jen z důvodu organizačních.

Novým zájemcům můžeme doporučit účast na čchi-kung. Na pondělním kurzu tai-či, který jede již od září 2018 by se nový zájemce již nechytl. Na tai-či proto vyčkejte na nábor v létě, na čchi-kung se naopak přidejte ihned, je-li kurz ještě volný.

NABÍDKA CVIČEBNÍCH MOŽNOSTÍ PODZIM 2018 A JARO 2019

* Všechny naše cvičební kurzy jsou určeny výhradně dospělým účastníkům různých věkových kategorií. Nezletilého účastníka nelze do kurzů přijmout. Horní hranice věku není limitována. Jedině výrazné pohybové omezení (např. nemožnost dobré volné chůze bez opory) či závážné akutní onemocnění se zdají být překážkou účasti na kurzu. Roli tedy nehraje věk dospělého, váha ani předchozí zkušenosti.

** Co s sebou na vaši první lekci: postačí volný sportovní oděv + přezůvky do tělocvičny (neřešte podrobnosti, vysvětlíme si vše osobně namístě), pití a kurzovné ideálně v přesné výši.

      

ÚČASTÍ NA KURZU VYJADŘUJETE SOUHLAS S PODMÍNKAMI ÚČASTI NÍŽE: