NABÍDKA CVIČEBNÍCH MOŽNOSTÍ OD ZÁŘÍ 2019

Momentálně se již na cvičení podzimního semestru nelze přihlásit / přidat se


(Podrobné informace k jednotlivým cvičením z rozvrhu najdete až dole na stránce)

* Všechny naše cvičení jsou určeny výhradně dospělým účastníkům různých věkových kategorií. Nezletilého účastníka nelze přijmout. Horní hranice věku není limitována. Jedině výrazné pohybové omezení (např. nemožnost dobré volné chůze bez opory) nebo akutní či infekční onemocnění jsou překážkou účasti. Roli tedy nehraje věk dospělého, váha ani předchozí zkušenosti.     


PŘIDAT SE NA LIBOVOLNÉ CVIČENÍ JE MOŽNÉ KDYKOLIV V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ, JE-LI ZROVNA VOLNÁ KAPACITA.


INFORMACE O PODZIMNÍM SEMESTRU

PONDĚLNÍ CVIČENÍ - startuje 16.9.2019 

ÚTERNÍ CVIČENÍ - startuje 17.9.2019 

STŘEDEČNÍ CVIČENÍ startuje 18.9.2019 

ČTVRTEČNÍ RANNÍ CVIČENÍ - startuje 3.10.2019 

ČTVRTEČNÍ PODVEČERNÍ CVIČENÍ - startuje 19.9.2019