CVIČENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020


Jste-li úplně nový zájemce / zájemkyně a chcete se přidat, poptejte, prosím, mailem na taoist@seznam.cz volnou kapacitu v kurzu o který byste měl(a) zájem.


Informace o jarním semestru naleznete níže.

Jarní semestr plynule navazuje na podzimní, tedy kurzy tai-či nezačínají v pololetí od úplného začátku. I tak se lze přidat, je-li volná kapacita a uznáte-li při nástupu, že se chytáte.

Pokud jde o kurzy čchi-kung a fyzio, chytne se kdykoliv každý. Rovněž se lze dotázat na volnou kapacitu a možnost se přidat.

Všechna cvičení vede od roku 2001 fyzioterapeut Tomáš Bezděk 

INFORMACE O CVIČENÍ V PODZIMNÍM A JARNÍM SEMESTRU

PONDĚLNÍ CVIČENÍ: 16.9.2019 - 3.2.2020 

JARNÍ SEMESTR startuje a hradí se 10.2.2020 a probíhá do 8.6.2020, 16 lekcí, kurzovné 1.360,- Kč 

ÚTERNÍ CVIČENÍ: 17.9.2019 - 4.2.2020

JARNÍ SEMESTR startuje a hradí se 11.2.2020 a probíhá do 9.6.2020, 17 lekcí, kurzovné 1.450,- Kč

STŘEDEČNÍ CVIČENÍ: 18.9.2019 - 5.2.2020

JARNÍ SEMESTR startuje a hradí se 12.2.2020 a probíhá do 10.6.2020, 17 lekcí, kurzovné 1.450,- Kč 

ČTVRTEČNÍ RANNÍ CVIČENÍ: 3.10.2019 - 13.2.2020

JARNÍ SEMESTR startuje a hradí se 20.2.2020 a probíhá do 11.6.2020, 15 lekcí, kurzovné 1.280,- Kč

ČTVRTEČNÍ PODVEČERNÍ CVIČENÍ: 19.9.2019 - 30.1.2020

JARNÍ SEMESTR startuje a hradí se 6.2.2020 a probíhá do 11.6.2020, 17 lekcí, kurzovné 1.450,- Kč


PŘIDAT SE NA LIBOVOLNÉ CVIČENÍ JE MOŽNÉ KDYKOLIV V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ, JE-LI ZROVNA VOLNÁ KAPACITA.


CVIČENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020:

(Podrobné informace k jednotlivým cvičením z rozvrhu najdete až dole na stránce)

* Všechny naše cvičení jsou určeny výhradně dospělým účastníkům různých věkových kategorií. Nezletilého účastníka nelze přijmout. Horní hranice věku není limitována. Jedině výrazné pohybové omezení (např. nemožnost dobré volné chůze bez opory) nebo akutní či infekční onemocnění jsou překážkou účasti. Roli tedy nehraje věk dospělého, váha ani předchozí zkušenosti.