Správný pohyb léčí! Výuka Tai-či a Čchi-kung od roku 2001     

Podzimní semestr od září 2018 chystáme, buďme v kontaktu, během června se zde objeví informace a dotazník zájmu včetně registrace zájemců o cvičení. 


Pro kompletní nabídku cvičení a všechny podrobné informace rolujte dolů po stránce a rozklikněte zvolený kurz.

INFORMACE K JARNÍMU SEMESTRU 2018


PONDĚLÍ - na pondělních kurzech 40 a 24 forem navazujeme jarním semestrem počínaje 5.2.2018 a končíme 11.6.2018. Cena pondělního kurzu v jarním semestru je 1.360,- Kč / 16 lekcí.


ÚTERÝ - na úterním kurzu Taiči - začátečníci navazujeme jarním semestrem počínaje 6.2.2018 a končíme 12.6.2018. Cena úterního kurzu v jarním semestru je 1.360,- Kč / 16 lekcí.


STŘEDA - na středečních kurzech "praktické taiči" a Taiči začátečníci navazujeme jarním semestrem počínaje 31.1.2018 a končíme 13.6.2018. Cena středečního kurzu v jarním semestru je 1.500,- Kč / 18 lekcí.

ČTVRTEK - na čtvrtečních kurzech ranního a podvečerního čchi-kung navazujeme jarním semestrem počínaje 15.2.2018 a končíme 14.6.2018. Cena čtvrtečního kurzu v jarním semestru je 1.360,- Kč.

KDY SE NEBUDE CVIČIT:

Ve dnech připadající na státní svátky a školní prázdniny necvičíme a sice: 19.-22.2.2018 (jarní prázdniny), čtvrtek 29.3.2018 (velikonoční prázdniny), pondělí 2.4.2018 (velikonoční pondělí), úterky 1. a 8.5.2018 (státní svátky).

CENY 1 a 2 KURZŮ V TÝDNU:

1 lekce / 85,- Kč x počet lekcí v semestru u toho kterého kurzu v týdnu. V případě navštěvování 2 kurzů současně je sleva v jarním semestru takto:

Pondělí Taiči + čtvrtek čchi-kung: 2 x 1.360 = 2.720 - 220 (sleva) = 2.500,- Kč

Úterý Taiči + čtvrtek čchi-kung: 2 x 1.360 = 2.720 - 220 (sleva) = 2.500,- Kč

Středa Taiči + čtvrtek čchi-kung: 1.500 + 1.360 = 2.860 - 260 (sleva) = 2.600,- Kč

JSTE NOVÝ ZÁJEMCE?

Po předchozí domluvě je možné se přidat do libovolného kurzu Tai-či nebo Čchi-kung kdykoliv v průběhu školního roku za podmínky, že je volná (nebo se v průběhu školního roku uvolní) kapacita Vámi zvoleného kurzu! 


Momentálně se lze stále přidat na libovolný kurz Čchi-kung a Tai-či. Více v nabídce níže. Pokud chcete poradit a blíže informovat, neváhejte nám zatelefonovat na 603 782 721.


NABÍDKA CVIČEBNÍCH MOŽNOSTÍ (PLATNÁ OD ZÁŘÍ 2017)

- přihlášky a kompletní informace k účasti -

(níže na stránce si vyberte z nabídky jednotlivých kurzů a rozklikněte):

TAI-ČI NEBO ČCHI-KUNG?

NEMÁTE V TOM JASNO?

Podmínky rezervace místa

a účasti

v kurzech Tai-či a Čchi-kung


1. Přihlášky pouze přes on-line formulář, netelefonujte, nepište SMS (zadejte mail bezchybně).

S přihlášením se do kurzu začátečníků / čchi-kung neotálejte, máte-li o něj skutečný zájem. Kurzy, zvláště pro úplné začátečníky, se obvykle každým rokem naplní během krátké doby. Zápis do kurzů probíhá dle pořadí došlých přihlášek (vyplněných přihlašovacích formulářů).

Přihlášení probíhá pouze přes formulář, netelefonujte - potřebujeme mít z organizačních důvodů na všechny přihlášené žáky mailový kontakt.

2. Rezervace Vašeho místa na kurzu Vám bude vždy námi zpětně potvrzena.

A to jakmile to nejdřív bude možné. Tímto budete mít své místo na kurzu do 1. zahajovací lekce rezervované a těšíme se na viděnou na 1. lekci. Odpovíme postupně všem zájemcům, i kdyby byl kurz již naplněn - uveďte však při vyplnění přihlášky mailový kontakt bez chyby, jinak Vás nebudeme moci kontaktovat.

3. Pokud se přihlásíte po naplnění limitu kurzu...

Budete v našem seznamu zájemců veden(a) jako náhradník a v případě uvolnění místa na kurzu Vás sami později kontaktujeme a volné místo Vám příp. nabídneme.

4. Pokud se bez předchozí omluvy nedostavíte na 1. zahajovací lekci kurzu, předpokládáme Váš další nezájem o kurz, Vaše rezervace tímto automaticky propadá a místo je ihned nabídnuto případnému náhradníkovi v pořadí.

Pokud máte své místo na kurzu rezervováno v našem seznamu řádně přihlášených a nedostavíte se na 1. zahajovací lekci kurzu bez předchozí omluvy (telefonicky, SMS, mailem), předpokládáme Váš další nezájem o kurz, stornujeme Vaše přihlášení - rezervaci a Vaše místo bude ihned nabídnuto náhradníkovi v pořadí.

5. Platba kurzovného proběhne na 1. zahajovací lekci.

Pokud z nějakého vážného důvodu nebudete moci zaplatit kurzovné na 1. zahajovací lekci, informujte nás o tom osobně, ve vlastním zájmu během této 1. zahajovací lekce při prezentaci přítomných. Platba kurzovného na 1. lekci je totiž spojena s prezentací všech přihlášených.

Jinak podle našeho seznamu přihlášených a současně platících, nebudeme vědět, že jste byli na 1. lekci přítomni - bez Vaší omluvy - a budeme Vás považovat za nepřítomného. Vaše rezervace by tak propadla a místo by bylo nabídnuto náhradníkovi.

6. Před přihlášením doporučujeme seznámit se s obsahovou nabídkou jednotlivých kurzů.

Obsah jednotlivých kurzů Vám napoví, do jaké skupiny pokročilosti patříte a do jakého kurzu dle pokročilosti je vhodné se přihlásit, aby Vám kurz obsahově mohl nabídnout maximum. Jde o to, abyste měli jasno v tom, co chcete nacvičovat a podle toho se přihlásili do správného kurzu. 

7. Účast na cvičebních kurzech Tai-či a Čchi-kung je na vlastní riziko každého cvičence. Zavazujete se být opatrní tak, abyste nezpůsobili jakoukoliv škodu sobě i druhým a to újmu na zdraví i škodu věcnou.

Přihlášením se do kurzu souhlasíte, že účast a cvičení v kurzu probíhá kompletně na Vaše riziko. 

Cvičení Tai-či a Čchi-kung patří k těm nejméně náročným a velice bezpečným cvičením s mnoha zdravotními přínosy.

Je však zcela na Vás, abyste respektovali a sami si ohlídali Vaše případná pohybová a jiná zdravotní omezení včetně aktuálního stavu (např. nevhodnost cvičení při viróze, teplotě, šetření se v těhotenství, nižší krevní tlak - předcházet včas mdlobám, astmatici, kardiaci atd.). Tato omezení i stav znáte pouze Vy a je třeba, abyste respektovali svoji zdravotní kondici. V tomto smyslu za Vás nemůžeme nést jakoukoliv zodpovědnost.

Např. při úvodní rozcvičce vynechávejte nebo si upravte cviky, které nezvládnete pro např. bolest kloubů kolenních, kyčelních, ramen...

Současně se zavazujete řídit se pokyny lektora / lektorů co se týká instrukcí ke cvičení, ale i organizačních instrukcí, tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku účastníků kurzu, lektorů či třetích stran.

S organizačními tématy Vás dále seznámíme v úvodu kurzu na 1. lekci případně při Vašem pozdějším nástupu do kurzu.

My, jako lektoři, se budeme maximálně snažit o to, aby všechny instrukce byly jasné, srozumitelné a cvičení pro Vás bylo jen přínosem a radostí.

Storno podmínky


Kurzovné:

Pokud dojde k přerušení docházky na kurz z Vaší strany, kurzovné, resp. jeho poměrnou část, vracíme pouze z vážných zdravotních důvodů. Tj. při dlouhodobé nemožnosti navštěvovat kurz z vážných zdravotních důvodů. Vyžadujeme současně lékařské potvrzení. 

V tomto případě bude poměrná část vráceného kurzovného spočítána ke dni Vaší žádosti. Rozhodnutí o konečném řešení je vždy v kompetenci TAIJI CENTRUM PLZEŇ. 

Pokud nemůžete na kurz dále docházet z jakýchkoliv jiných důvodů, můžete za sebe najít náhradníka, který kurz, resp. jeho zbytek absolvuje za Vás.

Zálohy:

V případě, že TAIJI CENTRUM PLZEŇ vyžaduje zaplacení zálohy pro některé pořádané akce (semináře, pobyty apod.), jde vždy o zálohu nevratnou. 

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto storno podmínky na všechny akce pořádané TAIJI CENTRUM PLZEŇ. 

Rozhodnutí o konečném řešení je vždy v kompetenci TAIJI CENTRUM PLZEŇ.


Náhrada absence

na kurzu

Pokud máte absenci na svém kurzu, např. pro krátkou nemoc apod., je možné si zameškaný počet lekcí nahradit na kurzu obsahově stejném nebo nejbližším avšak pouze za podmínky, že je na tomto kurzu volná kapacita místa.

Vše výhradně po předchozí osobní dohodě, tedy ne mailem či po telefonu. 

Rozhodnutí o možnosti či nemožnosti náhrady lekce je zcela v kompetenci TCP.

Naše kurzy jsou sice obsahově rozdílné co se týká technického nácviku a tréninku konkrétních sestav a dovedností, avšak principy umění jsou vždy stejné. Takže není žádný problém přijít si jako náhradu zacvičit třeba i s pokročilejší skupinou a nechat se inspirovat a obohatit třeba i pokročilejšími dovednostmi, souvislostmi a informacemi, než třeba zrovna probíráte na svém kurzu.