JITKA VLNAŘOVÁ

Jitka Vlnařová
Jitka Vlnařová

Mgr. Jitka Vlnařová (*1965 ve znamení KOZOROHA) vystudovala na Pedagogické fakultě v Plzni obor tělesná výchova.

Od roku 2004 vede výukové kurzy Taiji Quan v TAIJI CENTRUM PLZEŇ.

Od roku 2017 spolupracuje ze zdravotních důvodů externě.

V roce 2005 a 2008 podnikla měsíční studijní Taiji expedice do Číny.

Zde zdokonalovala své Taiji pod vedením mistra Zhu Tiancai a zúčastnila se několika Taiji soutěží.

Praktikuje tyto cvičební sestavy:


Yang styl Taiji:

Pekingská sestava 24 forem

Soutěžní sestava 40 forem

Dlouhá pomalá forma (108 forem)

Chen styl Taiji:

Čchan-s'-kung − Navíjení hedvábného vlákna

13 forem mistra Zhu Tien Cai

Lao Jia Yi-Lu 74 forem

Chen Taiji Tuishou - párové cvičení