Pozdější dodatečná přihláška do kurzu pro náhradníky

a udělení souhlasu kurzy podzim 2019