QI-GONG (Čchi-kung)


Vnitřní energie čchi (Qi) je "motorem" naší vitality, našeho života. Pokud v nás bude cirkulovat dostatek kvalitní čchi a tato čchi bude v harmonii, budou naše životy zdravé, harmonické, úspěšné a naplno rozvineme náš životní potenciál. Qi-gong (Čchi-kung) je odjakživa základem pro všechny další vnitřní umění, ať je to Taiji Quan, meditace atd. 


Silná vnitřní energie čchi způsobuje, že se cítíme zdravě, jsme silní, optimističtí, s velkou chutí do života. 

Qi-gong nás učí, jak rozvíjet, pěstovat, posilovat, akumulovat, harmonizovat, kultivovat a prakticky aplikovat svoji životní energii (později ve stavech "přesahu" modulovat energii kosmickou).

Kam zařadit umění Qi-gong v souvislosti

s dalšími vnitřními uměními?

Praktikovat Taiji Quan nebo meditaci bez rozvinuté vnitřní energie čchi (a tedy Qi-gongu) je do velké míry iluze, napodobenina a tak trochu i marná snaha. Je to totiž právě vnitřní energie čchi, která se projevuje ve formě Taiji Quan či nás vtahuje do meditace a otevírá náš vnitřní prostor.

Narozdíl od Taiji Quan je Qi-gong mnohem menším závazkem a dovoluje vám tak jít od začátku rovnou do hloubky. 

Zatímco pokud se rozhodnete učit se Taiji Quan, je třeba několikaleté vytrvalosti abyste kvalitně zvládli technické základy cvičení, v Qi-gong existují soubory, které se lze naučit poměrně rychle - některé za pouhou hodinu, 1 den, jiné za víkend, složitější pochopitelně za delší dobu.

Jednotlivé soubory Qi-gong obvykle nebývají, na rozdíl od Taiji, motoricky (pohybově) nijak složité, převážná část z nich se cvičí namístě bez jakýchkoliv přesunů, kroků, a tak se za velmi krátký čas rychle vědomě ponoříte do hlubších rovin cvičení, získáte ten pravý feeling, prožitek. A zde teprve začíná to, na co se již asi těšíte...

Proč cvičit Qi-gong?

Jednoduše se dá říci, že praktikováním Qi-gong budeme mít spoustu životní energie navíc. Tu pak můžeme využít k lepším prožitkům a energetickému nadbytku v tvorbě, sportu, práci, sexu, k uzdravování sebe nebo druhých, k podpoře meditačních procesů apod. Více, lépe a intenzivněji si tak užijeme svůj život.

Qi-gong je nejlepší životabudič. 

Rozsvítí Vaše tělo energií zevnitř jako vánoční stromeček. 

Pokud budete praktikovat některý z ověřených, funkčních souborů Qi-gong, viz naše nabídka, budete schopni ve velice krátkém čase, řádově v minutách nastartovat svůj energetický systém (např. ráno po spánku) či doplnit energii a osvěžit se tak během dne.

Bude vám stačit pouhých několik minut času na to, abyste se revitalizovali a to mnohem příjemnějším a zdravějším způsobem, než kdybyste si dali stimulanty typu káva či cigareta. 

Při správně praktikovaném Qi-gongu se cítíte již za několik minut mnohem více energetizováni než např. po šálku kávy.

Naučíte se současně vnímat své tělo a jeho potřeby a to na velice jemné úrovni. Svoji vnitřní energii si tak snadno ohlídáte a v případě potřeby včas doplníte.

Ve chvíli, kdy vaše čchi dosáhne jisté síly a intenzity, velice snadno, příjemně a přirozeně se vám budou praktikovat další vnitřní umění: budete moci velmi snadno cvičit Taiji Quan, kterým projevíte svoji čchi navenek do formy (sestavy) Taiji a skrze tuto formu do vnějšího prostoru. Nebo naopak necháte svoji čchi "skrytě" a tiše pracovat uvnitř vás a necháte se jí samovolně vtahovat do vnitřního prostoru (hlubinné meditace).

Meditace a Taiji Quan bez rozvinuté vnitřní energie čchi (a tedy Qi-gongu) je iluze, napodobenina a tak trochu marná snaha. Je to právě vnitřní energie čchi, která se projevuje ve viditelné formě (vnější prostor pohybu) v Taiji Quan nebo nás vtahuje do meditace a tak otevírá náš vnitřní prostor.


Vaše praxe se začíná prohlubovat, rychle postupujete směrem do vašeho vnitřního prostoru, který se otvírá a vy získáváte stálý vědomý prožitek energie. Tuto pak akumulujete, soustředíte, cirkulujete a poté kultivujete do jemnějších úrovní. 

V meditačním stavu sjednocujete svou osobní energii s energií kosmickou, což je vrcholným cílem všech původních či novodobých spirituelních systémů.

Tato kultivace je výhradou Qi-gong, v Taiji s ní nepočítejte. Taiji je oproti Qi-gong více o fyzickém těle, vzniklo z důvodů bojových, k sebeobraně. 

Chcete-li jít tedy daleko za tělo a jeho energii, směrem do hlubin nitra, duše, zvolte si jako cestu Qi-gong. Qi-gong vás postupně dovede až za práci s energií - a sice k vnitřní práci s myslí a poté s vědomím.

Umění pokročilého Qi-gong vás naučí léčit a uzdravovat sebe a posléze i druhé. Naučí vás, jak uspořádat a celkově zharmonizovat svůj život. 

Qi-gong vás, pokud víte jak, připraví ke skutečně výživné meditaci. 

Bude vám "TO" samo meditovat i kdybyste nechtěli.

Jistě víte, že Qi-gong vznikl z důvodů zdravotně - preventivních k udržení zdravého a kvalitního života, ale i z důvodů potřeby podpořit meditaci a dosáhnout rozšířeného stavu vědomí, označovaném některými jako "Osvícení", "Jednota", návrat ke "Zdroji".

Potřeba správného následného uplatnění vnitřní energie čchi

Narozdíl od Taiji vás Qi-gong naučí mnoha dovednostem, jak velice smysluplně ve svém životě následně aplikovat cvičením (navíc) generovanou vnitřní energii čchi. 

Životní energii sice spolehlivě získáte i cvičením Taiji, ale dále se již v žádném systému Taiji neřeší co s ní je možné vědomě dělat dále. 

Cílem Taiji bylo vždy uplatnění energie čchi v boji a sebeobranně (Taiji je vlastně druh bojového Čchi-kungu). A tak od doby příchodu palných zbraní, kdy již není třeba Taiji cvičit čistě z důvodů sebeobrany je právě v této absenci aplikace čchi v a po cvičení Taiji hluché místo a obrovské vakuum. Z hlediska spirituelního, pokud cvičíte skutečně vážně a naplno, snad i jisté riziko narušení spirituelní a karmické rovnováhy...

A tak mnohdy Taijisté necháni napospas nekultivovaným programům nižších čaker a jejich nižší přirozenosti svoji energii vygenerovanou cvičením často promrhají její nevědomou investicí do věcí, jež nemají hlubší smysl a přínos.

Dokonce se dá logicky říci, že cvičením kvantitativní znásobení životní energie může Taijistům nepraktikujícím další kultivaci posilovat v nich již přítomné negativní životní programy, kterých máme všichni spoustu. 

Jediný způsob jak tomuto nepříjemnému vedlejšímu efektu zamezit je tyto nižší programy postupně a systematicky odstraňovat - např. vnitřní kultivací čchi-kung, meditačním rozpouštěním apod.

V kontrastu s tímto výše řeší důsledně Qi-gong právě tuto aplikaci a kultivaci a důsledně se ptá a dává praktické odpovědi na to, jak nejlépe uplatnit životní energii čchi tak, aby pracovala pro blaho vašeho života, blízkých a všech bytostí, Matky Přírody, Univerza... 

Ať již přes celkovou harmonizaci nebo schopnost uzdravovat energií, pracovat s energiemi času a prostoru, naplnit své poslání, život a dojít SPOČINUTÍ, PŘIJETÍ...