YANG 108 FOREM

Jedná se o tradiční sestavu stylu YANG. Sestava je nazývána Pomalou dlouhou formou stylu YANG a podle toho kterého učitele je počítána na 85, 88, 103, 108 nebo 113 forem - avšak provedení sestavy je vždy stejné až na nevýznamné detaily.

Tradiční sestavu 108 forem cvičíme tak, jak ji cvičil mistr Yang Cheng Fu, resp. jak ji předávají jeho syn, mistr Yang Zhen Duo a jeho žák Fu Zhong Wen (pokračovatelé 4. generace linie Yang Taiji Quan).
Např. mistr Yang Cheng Fu sestavu počítal jako 85 po sobě následujících forem, jeho syn, mistr Yang Zhen Duo, již stejnou sestavu ve stejném provedení rozpočítává na 103 forem, dříve ji počítal na 108 forem. Mistr Yang Jwing-Ming počítá tutéž sestavu jako 113 forem. Mistr Cheng Man Ching uvádí 128 forem. Mistr Mantak Chia 108 forem.
Sestava YANG 108 forem v sobě obsahuje všechny formy žákovských sestav YANG 24 a 40 forem! Zacvičení "108" zabere v běžném, pomalém tempu cvičení kolem 15 - 25 minut.

Sestava obsahuje 3 části odpovídající třem TAO:


I. část sestavy = 1. Tao: ZEMĚ, spodní tan-tchien, aktivuje zemskou energii a naladění na čchi ve spodním tan-tchienu
II. část sestavy = 2. Tao: ČLOVĚK (PROSTOR), střední tan-tchien, harmonizuje osobní čchi s čchi prostoru, přírody...
III. část sestavy = 3. Tao = NEBE, horní tan-tchien, transformuje čchi v šen (výživa ducha, duchovní Vědomí a Bdění)


Sestava Yang 108 forem komplexně procvičí tělo, energii i mysl - ducha. Uvádí se, že sestava trvá okolo 20 - 25 minut i proto, že čchi za tu dobu proteče všemi meridiány dokola - tj. proteče 1 cyklem tzv. Velkého nebeského okruhu (srovnej trvání 1 indické Tattvy: 25 minut).

Nácvik sestavy YANG 108 forem není obtížný ani příliš dlouhý, pokud je cvičenec dostatečně upevněn ve znalosti sestavy YANG 40 forem. Neobsahuje totiž již žádné nové formy, než ty, které zná cvičenec ze sestavy YANG 40 forem.

Pořadí forem přehledně, barevně a strukturovaně uspořádáno ke stažení a tisku

Pořadí forem v sestavě YANG 108 FOREM ("Pomalé dlouhé formě")

I. část sestavy


I. část sestavy obsahuje 1 blok forem (1/I ):
Blok 1


1. Počáteční forma Taiji
2. Vykročení levou nohou, levé Peng
3. Peng (Uchopení vrabčího ocasu)
4. Lu (Uchopení vrabčího ocasu)
5. Ťi (Uchopení vrabčího ocasu)
6. An (Uchopení vrabčího ocasu)
7. Jednoduchý bič
8. Zvednout ruce
9. Bílý jeřáb rozpíná křídla
10. Oprášení kolene 1x
11. Brnknutí na loutnu
12. Oprášení kolene 3x
13. Brnknutí na loutnu
14. Oprášení kolene 1x
15. Vykročení, odklonění, odražení a úder
16. Zdánlivé uzavření se
17. Zkřížení rukou


II. část sestavy

II. část sestavy obsahuje 2 bloky forem (2/II ):
Blok 1


18. Chytit tygra, Odejít do hor
19. Pěst pod loktem
20. Zahnat opici 3x
21. Šikmé vzlétnutí
22. Zvednout ruce
23. Bílý jeřáb rozpíná křídla
24. Oprášení kolene 1x
25. Zabodnutí jehly do mořského dna
26. Blýsknutí paží
27. Otočení těla a úder
28. Vykročení, odklonění, odražení a úder
29. Levé Peng a Vykročení pravou nohou

Blok 2

30. Peng (Uchopení vrabčího ocasu)
31. Lu (Uchopení vrabčího ocasu)
32. Ťi (Uchopení vrabčího ocasu)
33. An (Uchopení vrabčího ocasu)
34. Jednoduchý bič 
35. Plující oblaka 3x
36. Jednoduchý bič
37. Sáhnutí na koně
38. Kop pravým a levým nártem
39. Otočení těla a kop levou patou
40. Oprášení kolene 2x
41. Vykročit vpřed a úder proti zemi
42. Otočení těla a úder
43. Vykročení, odklonění, odražení a úder
44. Kop pravou patou
45. Udeřit tygra vlevo
46. Udeřit tygra vpravo
47. Kop pravou patou
48. Úder oběma pěstmi na protivníkovi uši
49. Kop levou patou
50. Otočení těla a kop pravou patou
51. Vykročení, odklonění, odražení a úder
52. Zdánlivé uzavření se
53. Zkřížení rukou


III. část sestavy


III. část sestavy obsahuje 3 bloky forem (3/III ):
Blok 1


54. Chytit tygra, Odejít do hor
55. Jednoduchý bič
56. Prohrábnutí hřívy divokého koně 3x
57. Vykročení levou nohou, levé Peng
58. Peng (Uchopení vrabčího ocasu)
59. Lu (Uchopení vrabčího ocasu)
60. Ťi (Uchopení vrabčího ocasu)
61. An (Uchopení vrabčího ocasu)
62. Jednoduchý bič
63. Prohození tkalcovského člunku 4x
64. Vykročení levou nohou, levé Peng

Blok 2

65. Peng (Uchopení vrabčího ocasu)
66. Lu (Uchopení vrabčího ocasu)
67. Ťi (Uchopení vrabčího ocasu)
68. An (Uchopení vrabčího ocasu)
69. Jednoduchý bič 
70. Plující oblaka 3x
71. Jednoduchý bič
72. Jednoduchý bič v podřepu
73. Zlatý kohout stojí na jedné noze 2x
74. Zahnat opici 3x
75. Šikmé vzlétnutí
76. Zvednout ruce
77. Bílý jeřáb rozpíná křídla
78. Oprášení kolene 1x
79. Zabodnutí jehly do mořského dna
80. Blýsknutí paží
81. Otočení těla a Bílý had vyplazuje jazyk
82. Vykročení, odklonění, odražení a úder
83. Levé Peng a Vykročení pravou nohou

Blok 3

84. Peng (Uchopení vrabčího ocasu)
85. Lu (Uchopení vrabčího ocasu)
86. Ťi (Uchopení vrabčího ocasu)
87. An (Uchopení vrabčího ocasu)
88. Jednoduchý bič 
89. Plující oblaka 3x
90. Jednoduchý bič
91. Sáhnutí na koně a Pronikající dlaň
92. Křížový kop (Kop pravou patou)
93. Vykročení, odklonění, odražení a úder na slabiny
94. Levé Peng a Vykročení pravou nohou
95. Peng (Uchopení vrabčího ocasu)
96. Lu (Uchopení vrabčího ocasu)
97. Ťi (Uchopení vrabčího ocasu)
98. An (Uchopení vrabčího ocasu)
99. Jednoduchý bič
100. Jednoduchý bič v podřepu
101. Vykročit k Sedmi hvězdám
102. Krok vzad a osedlání tygra
103. Otočení těla a lotosový kop
104. Natáhnout luk a vystřelit na tygra
105. Vykročení, odklonění, odražení a úder
106. Zdánlivé uzavření se
107. Zkřížení rukou
108. Návrat do Původna