YANG 40 FOREM

Sestava YANG 40 forem je vhodnou sestavou k navázání na sestavu YANG 24 forem: stejný styl, principy, provedení forem i zdravotní efekt...

Sestava YANG 40 forem vznikla v roce 1988 a narozdíl od sestavy YANG 24 forem v sobě ukrývá již všechny základní techniky stylu YANG.

Tato sestava vznikla pro účely soutěží, kde je důležité srovnání a objektivní hodnocení provedení sestav různých stylů - čas provedení, náročnost atd. Každý styl Taiji Quan má svou soutěžní sestavu: styl Chen 56 forem, styl Sun 73 forem, styl Wu 45 forem a styl YANG právě 40 forem.
Zacvičení sestavy zabere 6 - 8 minut. Nácvik sestavy není obtížný, pokud jsou cvičenci dostatečně upevněni ve znalosti sestavy "YANG 24 forem". "40"ka v sobě ukrývá naprosto všechny formy z "24"ky plus má navíc 12 nových forem, které je třeba nacvičit. Dobré zvládnutí "40"ky je předpokladem ke snadnému, rychlému a kvalitnímu nácviku sestavy YANG 108 forem.

Pořadí forem v sestavě YANG 40 FOREM

(v závorce je pořadí formy v sestavě 24 forem, * hvězdičkou označeny nové formy nad rámec 24 forem)1. Počáteční forma Taiji (1)
2. Uchopení vrabčího ocasu (8)
3. Jednoduchý bič (9)
4. Zvednout ruce (5)
5. Bílý jeřáb rozpíná křídla (3)
6. Oprášení kolene 3x (4)
7. Brnknutí na loutnu (5)
8. Vykročení, odklonění, odražení, úder (21)
9. Zdánlivé uzavření se (22)
10. Šikmé vzlétnutí *
11. Pěst pod loktem *
12. Odstrčení opice 2x (6)
13. Prohození tkalcovského člunku 2x (18)
14. Prohrábnutí hřívy divokého koně 2x (2)
15. Plující oblaka 2x (10)
16. Jednoduchý bič (11)
17. Sáhnutí na koně (12)
18. Kop patou pravé nohy (13)
19. Úder oběma pěstmi na protivníkovi uši (14)
20. Kop špičkou levé nohy *
21. Otočka a kop patou pravé nohy *
22. Zabodnutí jehly do mořského dna (19)
23. Blýsknutí paží (20)
24. Bílý had vysouvá jazyk *
25. Tlesknutí ruky o kopající pravou nohu *
26. Udeřit tygra vlevo a vpravo *
27. Jednoduchý bič v podřepu (17)
28. Zlatý kohout stojí na jedné noze 2x (16 a 17)
29. Úder pěstí dolů *
30. Uchopení vrabčího ocasu (8)
31. Jednoduchý bič (9)
32. Jednoduchý bič v podřepu (16)
33. Vykročit k sedmi hvězdám *
34. Krok vzad a osedlání tygra *
35. Otočení těla a lotosový kop *
36. Natáhnout luk a vystřelit na tygra *
37. Vykročení, odklonění, odražení a úder (21)
38. Zdánlivé uzavření se (22)
39. Zkřížení rukou (23)
40. Návrat do Původna (24)