ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI

Je zcela nemyslitelné pouštět se rovnou do výuky a nácviku Taiji sestav bez dobrého zvládnutí základních dovedností. Ty slouží k přípravě těla a mysli a usnadnění dalšího postupu. Nejsou tedy zdržením či tématem - od věci, naopak jsou vítanou pomocí.

K základním dovednostem se budete vracet neustále, i jako velice pokročilí cvičenci po mnoha letech. 

A co víc - budete se k nim vracet s radostí a potěšením, budete je čím dál více milovat. Až tehdy nastane skutečně hluboký posun ve vašem Taiji. 

Návrat k základním dovednostem oceníte mj. vždy, když váš postup např. v Taiji bude váznout, když něčemu nebudete rozumět apod. 

Důsledná praxe základních dovedností vede přirozeně časem k praktickému pochopení, praktické moudrosti a dobré dovednosti v oboru (resp. v jakémkoliv oboru lidské činnosti). Budete např. schopni skvělé improvizace dle situace např. z vteřiny na vteřinu, při ukázkách cvičení apod.

Trénink základních dovedností má především tyto funkce:

- rozcvičit, prohřát a uvolnit tělo

- naučit se správnému držení těla

- naučit se správnému dechu

- naučit se plné pozornosti

- naučit se vědomému vedení pohybu a síle záměru

- plně aktivovat motorická, korová (vědomý pohyb vedoucí) centra v mozku

- rozdělit nácvik těžších dovedností na dílčí kroky

- ulehčit objasnění a nácvik složitějších prvků

- postupovat od hrubé motoriky k jemné a vybroušené motorice

- budovat kořeny a skutečnou dovednost (kung) atd.

Jaké základní dovednosti pravidelně praktikujeme na kurzech:

Trénink základních dovedností tvoří zhruba 1/3 každé 60 minutové lekce, tj. 15 - 20 minut.

- Rozcvička k otevření a odblokování všech kloubů

- Strečing k protažení šlachosvalových a meridiánových drah
- Zahřívací a protahovací cviky na páteř

- Cvičení spirálních pohybů
- Energetická čchi-masáž k podpoře uvolnění a rozproudění vnitřní energie, presura akubodů

- 5 uvolňovacích a relaxačních cvičení
- Statické nabíjecí pozice Zhan Zhuang

- Dechové cviky pro osvěžení, vitalitu a nácvik souladu pohybu a dechu
- V lekcích stylu Chen Taiji navíc dovednost "Navíjení hedvábného vlákna"