VIDEA - ZÁZRAČNÁ SÍLA MISTRŮ TAIJI

Tuto stránku jsem obsahově vytvořil již v roce 2008, abych inspiroval ke cvičení a poukázal na zajímavá videa a témata, týkající se Taiji Quan a Qi-gong. 

Na mnoho videoukázkách níže uvidíte možná pro někoho těžko uvěřitelné a stravitelné věci. Zdaleka ne všechny jdou vysvětlit "hypnotismem" a dobrou vůlí subjektů podřídit se mistrovi :-)

Pro jiného však bude stejné video inspirací k meditaci nad tím, co doopravdy znamená fakt, že TAIJI QUAN je vnitřní styl. 

Náš někdejší skromný video příspěvek a pokusy k tématům níže :-) 

To, co dokáže mistrovsky rozvinutá vnitřní síla "ŤIN" se může nezasvěcenému možná jevit až jako "děsivé"...

Není však cílem vyděsit ani přesvědčit o reálné existenci vnitřní síly, cílem je inspirovat začátečníky i pokročilé ke cvičení a déle cvičící žáky přimět k zamyšlení, zda by nestálo za to se do cvičení ponořit ještě víc opravdově, naplno, prostě tím žít, více a častěji trénovat. 

Tréninková metodika, cesta, jak rozvíjet a kultivovat svou čchi a dovednosti na videích zde je...

Skvělé ukázky Yi Chuan včetně bezkontaktního odhození soupeře. Yi Chuan (Quan) je příbuzné bojové umění s Taichi Chuan (Quan).

1. Takto by mělo fungovat mistrovsky zvládnuté Taiji - čistě energetické, bezkontaktní odhození protivníka

Shlédněte celé video, od pozice 1.34 min. jde o naše téma. Na pozici 2.25 min. uvidíte Lamu Dondrupa Dorjeho, jak cvičí sestavu Taiji Quan (např. formu Prohrábnutí hřívy...), zatímco bezkontaktně, vnitřní silou "ťin" odhazuje útočící protivníky. Nádherná ukázka, jak by ideálně mělo fungovat Taiji Quan v boji. Nikde žádná síla proti síle, žádné fyzické, hrubé vykrývání útoků, úderů a kopů.

Taiji Quan pracovalo a pracuje s projekcí vnitřní síly "ťin" navenek. Tohle zvládali všichni velcí mistři Taiji Quan - Yang Luchan, i jeho synové, žáci. Dnes se často celosvětově cvičí Taiji Quan při bojových aplikacích jako fyzická síla proti síle, tj. vykrývání úderů, kopů. Přestože by toto fyzické sebeobranné vykrývání i následné odražení protivníka mělo být minimalizováno, stále je to o fyzickém kontaktu. Přestože to možná pěkně vypadá a hezky se na to dívá, jde již o úpadek pravého Taiji Quan, které dříve fungovalo jako čistě energetická odhození protivníka. I proto v systému Taiji nenajdeme nikde metodiku, jak bojovat na zemi, protože to prostě nikdy nebylo třeba, pokud jste schopni protivníka svou vnitřní silou odhodit.

Důvodem, proč se mnoho mistrů Taiji Quan uchyluje k fyzickým (a tím více nebo méně % tvrdým) sebeobranným aplikacím a odhozením je to, že nedokáží vyslat, projektovat vnitřní sílu "ťin", čímž z Taiji Quan dělají pouhý vnější styl.

Podívejte se na následující video Mistra Wonga, který sice předvádí líbivé a efektní bojové aplikace Taiji Quan, ale čistě tvrdými fyzickými sebeobrannými a útočnými akcemi dělá z Taiji Quan (alespoň z jeho aplikací) právě vnější styl a vzdaluje se tak původnímu Taiji Quan, které reprezentuje např. Lama Dondrup Dorje, známý též jako Dr. Young.

2. Efektní sebeobranné tvrdé Taiji aplikace Mistra Wonga - jde o úpadek principů Taiji Quan v boji

Bojové aplikace v podání Mistra Wonga už nejsou vnitřním stylem podle principů Taiji. Chybí přilepení se na protivníka, jeho následování, chybí použití minimální síly k jeho odražení, využití síly protivníka atd. Mistr Wong je znalcem mnoha stylů kung fu, sestavy Taiji Quan, které cvičí na videu jsou perfektní ukázkou Taiji, dokud cvičí Mistr Wong sólové sestavy, jde o vnitřní styl, jako každý kdo cvičí sestavu, i Mistr Wong během sólo sestavy pracuje s tělem, šlachami, tělesnou strukturou, dechem, vnitřní energií čchi. Avšak Mistr Wong nekultivoval čchi do té míry jako Lama Dondrup Dorje, a tak nevyvinul v sobě skutečnou vnitřní sílu, zvanou "ťin" (též se píše jako "ťing", "jing"), díky níž by získal schopnost bezkontaktně odhodit protivníka.

Rozvinout v sobě vnitřní sílu "ťin" je na mnoho let, možná i desítky let, někomu se to nemusí podařit za celý život. V každém případě se vnitřní síla "ťin" rodí z kultivace vnitřní energie "čchi". Vnímat vnitřní energii "čchi" a pracovat s ní, není relativně až tak těžké a může se to naučit každý zájemce na našich kurzech a seminářích za několik měsíců je-li "nadanější", nebo za rok - dva snad každý žák.

Pocítit svou vnitřní energii čchi, poprvé si na ní sáhnout, však můžeme naučit kohokoliv během jediného dne na seminářích Qi-gong. Poté však žáka čeká ještě další cesta, kdy se učí měsíce a roky tuto vnitřní sílu kdykoliv vyvolat, řídit myslí atd...

3. Projekce vnitřní síly "ťin" - neviditelná energetická stěna

Podívejme se opět na Lamu Dondrupa Dorjeho (Dr. Young) na buddhistickém retreatu předvádí projekci vnitřní síly "ťin". Všimněte si bezkontaktního odražení jeho žáků. Jakoby je odrazila neviditelná zeď, Lama Dondrup se jich mnohdy ani nedotkne, jen vyšle "ťin". Jeho žákům je tím doslova podtržena zem pod nohama, je hezky vidět, jak ve vzduchu mávají nohama v marné snaze po opoře, kterou poskytuje podlaha. Klasické Taiji Quan rozlišuje zhruba 34 druhů "ťinů", podle charakteru síly, směru působení síly atd. Vyslání této neviditelné síly, "ťin" která se objevuje po mnohaleté kultivaci vnitřní energie čchi se děje rychlostí myšlenky a myšlenkou je řízeno. 

4. Nádherné ukázky dynamicky zacvičeného Taiji Quan

Opět mistr Young (Lama Dondrup Dorje) předvádí projekci vnitřní síly "ťin" na žácích i během cvičení sestavy Yang Taiji Quan. Dále v druhé třetině videa neopomeňte nádherné ukázky mnoha stylů Taiji. Všimněte si dynamického, relativně rychlého a přesto hedvábně uvolněného předvedení sestav Yang Taiji (začátek 108 forem, 40kaři poznají shodu forem se začátkem sestavy 40 forem až k oprašování kolene) a nádherné Chen Taiji Quan v závěru videa.

5. Vysvětlení mechanismu projekce vnitřní energie "čchi" a vnitřní síly "ťin"

Lama Dondrup Dorje (Dr. Young) předvádí a vysvětluje (vč. titulků) mechanismus projekce vnitřní energie čchi a vnitřní síly ťin. Opět uvidíte pěkné ukázky téměř bezkontaktních odražení, které nejdou vysvětlit z hlediska běžné fyzické síly. Pouhou fyzickou silou by nebylo možné odrazit protivníka tak jak to vidíme na všech videích Lamy Dorjeho.

Výňatky z volného překladu titulků Lamy Dorjeho na uvedeném videu č. 5 o dynamice čchi a elektromagnetismu:

"Všechno je to o energetické bublině. Když je energie pořádně zakořeněná, pozitivní ionty jdou do země a vytlačují negativní ionty (nahoru). Země je jin - negativní ionty, nahoře (nebe) jsou pozitivní ionty. Vzduch má ionty, vše má ionty. Člověk je splynutím těchto dvou (nebe a země).
Když se vaše energie ze spodního tan-tchienu spojí skrze kořeny se zemí, jako když praktikujeme statické pozice (ZHANG ZHUANG QI-GONG), tak to přemístí energii a ta se vrací nahoru kolem vás jako bublina. To jsou cesty k vytvoření elektromagnetické energie...
Magnetická kvalita se mění myšlením. Je to krev, která vyživuje čchi. Je to čchi, která hýbe krví. Když začínáte pracovat se svalem, který je velmi zjevný, konkrétní, způsobuje to pohyb krve, hýbe to čchi. Později však celou záležitost řídí a vede mysl. Zezačátku je to venku mimo vás, později je to víc a víc uvnitř, ve vás.
Nejprve ze všeho potřebujete dobře fungující tělo jako prostředek. Toto tělo musí být v harmonii s nebem a zemí. Každá kost musí být spojena s každou kostí. Každý orgán na svém místě, správně funkční.
Také potřebujete stabilní emoce, mysl potřebuje být stabilní, tělesná mechanika rovněž. Mechanika ke všem věcem potřebuje být v harmonii..."

Lama Dondrup Dorje rozlišuje 4 způsoby přenosu síly:

1. Fa - Li = přenos svalové síly v důsledku svalové kontrakce (např. běžný úder ve vnějších stylech...)

2. Fa - Ťin = projekce vibrační síly která vzniká ze spodního tan-tchienu (z prvotní esence ťing) skrze integraci ochranné čchi s trojúhelníkem práce - šlach, vazů a relaxované, uspořádané tělesné struktury. Tento typ síly Fa - Ťin se též nazývá "relaxovaná síla".

3. Fa - Čchi = projekce více subtilní a více pronikavé vibrační energie, která povstává z čchi středního tan-tchienu za přispění výživné čchi. Může buď vyřadit aktivní strukturu útočníka nebo být použita k léčení pacientů.

4. Fa - Shen = projekce nejvyšší ze všech lidských energií, která povstává z horního tan-tchienu a z pre-nebeské a post-nebeské energie. Je o duchovním uvědomění a povstává v důsledku harmonizace úrovní nebe - člověk - země.

Pro použití těchto energií platí toto:

Podobně, Fa Li (velký pohyb) nebude tak efektivní jak Fa Ťin (malý pohyb), Fa Ťin nebude tak efektivní jak Fa Čchi a Fa Čchi nebude tak efektivní jak Fa Shen (žádný pohyb).

" Velký pohyb nebude tak efektivní jak malý pohyb, malý pohyb nebude tak efektivní jako nehybnost (žádný viditelný pohyb). Přítomnost pohybu uvnitř nehybnosti je skutečný pohyb."

6. Lama Dondrup Dorje předvádí ukázky Peng ťinu

Opět krásné ukázky odražení jednoho i více protivníků, nastavení energetické bariéry. Při odhození jdou někteří protivníci i do rotace - vnitřní síle ťin lze dát jednu z cca 34 forem projevu. Některé záběry jsou zpomaleny, takže oko diváka stihne sledovat celý proces.

7. Mistr Jiang Bao předvádí volné tuishou (push hands)

Video je pěkným úvodem do systému Taiji a dovednosti tuishou (push hands). Mistr Jiang Bao je vnuk zakladatele stylu Wu Taiji Quan. Ve druhé polovině videa můžeme obdivovat jeho schopnost instinktivně reagovat při odvádění přicházející síly v tuishou. Dokonalá práce s vlastní osou při odvádění síly, vypěstovaná pruživá energie "peng ťin", kterou odráží sílu, ale i zakořenění. Všimněte si, že ukázky se cvičí na kluzkém tanečním parketu, všem figurantům to klouže, mistrovi Jiang Bao ne, má silné zakořenění (a možná i lepší podrážku) :-).

8. Fang Ning předvádí svůj ŤIN

Opět hezké ukázky odražení vnitřní silou Peng ŤIN.

9. Mistr Yu Liang předvádí svůj ŤIN během tchuej-šou (push hands)

Všimněte si přirozenosti, uvolněnosti, ale i zakořenění mistra.

Pěkná ukázka od pozice 2.00 min. na videu níže

10. Chůze po vajíčkách

Dovednost, kterou uvidíte na videu, je tradičně označována jako tzv. Qing-gong (pozor, ne Qi-gong), tedy "Umění lehkosti těla". Perfektní rozložení tělesné váhy do plosek nohou, práce s gravitací a energií čchi mohou vést i k této dovednosti. Nehledejme v tom nic nadpřirozeného, vše co se týká vnitřní síly je čistá fyzika.

Dovednost Qing-gong bývá někdy demonstrována jako chůze po žárovkách - místo vajíček. I bojovníci z rodiny Chen (Taiji) v historii využívali dovednost tělesné lehkosti při běhu v náročném terénu, běhu po střechách, zdech a jejich překonávání atd.

11. Gin Soon Chu, Dynamic Push Hand